Choose your region
Contact · Languages: NL | FR
Menu

Productie

Spuitgieten hulpstukken

Zeer veel hulpstukken worden vervaardigd door middel van spuitgieten. Spuitgieten komt voor een deel overeen met extruderen, het grote verschil is echter dat extrusie een continu proces en het spuitgieten een discontinu proces is. Binnen Pipelife Nederland worden alleen PVC producten spuit gegoten.

In de spuitgietmachine wordt een hoeveelheid materiaal onder druk en verhoogde temperatuur geplastificeerd. De hoeveelheid is afgestemd op het te maken product.

In de cilinder wordt deze hoeveelheid materiaal verzameld en daarna in kort tijdbestek onder zeer hoge druk in een matrijs geperst. In de matrijs koelt het product af, terwijl in de cilinder van de machine een nieuwe hoeveelheid geplastificeerd materiaal wordt voorbereid.
Als het materiaal in de matrijs voldoende is afgekoeld, kan het product uitgeworpen worden, waarna de cyclus opnieuw kan beginnen.

Om het product uit de matrijs te kunnen nemen, gaan de delen van de matrijs open en bij holle producten dienen ook de kernen uit het product verwijderd te worden. Het hele spuitgietproces is volledig geautomatiseerd en wordt door een computer per machine gestuurd en gecontroleerd. Al naar gelang het hulpstuk moeten er nog een aantal nabehandelingen worden uitgevoerd, zoals stuiken (het aanbrengen en fixeren van een rubberring), boren, tappen en dergelijke.

Zoals als bij het extrusieproces is de kwaliteitszorg ook hier van grondstof tot eindproduct in het proces geïntegreerd. Aan het eindproduct worden daarnaast nog een aantal speciale controleproeven uitgevoerd. Een zeer belangrijk kwaliteitskenmerk van de Pipelife spuitgietproducten is de juiste en gelijkmatige passing. De afmetingen van de producten worden tijdens het proces bepaald door de spuitdruk, matrijstemperatuur, afkoeltijd, nakrimp, enz. Slechts door al deze parameters goed te bewaken, kan men een kwalitatief hoogstaand product garanderen.