Choose your region
Contact · Languages: NL | FR
Menu

Productie

Extrusie van PVC

Productie
Binnen de Pipelife groep wordt gebruik gemaakt van de extrusie techniek, ten behoeve van de buisproductie, en het spuitgieten, om hulpstukken te maken.


Extrusie
De verschillen tussen de materialen PVC en PE en de uiteindelijke toepassing heeft consequenties voor het productie proces. In het begin van het productieproces zijn voor PVC een aantal extra stappen opgenomen. Na de extruder geldt voor beide grondstoffen nagenoeg dezelfde werkwijze.


Extrusie van PVC
PVC wordt aangeleverd als poeder in bulkpartijen van 20 à 25 ton. Bij aanlevering van deze grondstof worden de documenten gecontroleerd en monsters afgenomen. Na de goedkeuring door het intern laboratorium van deze monsters, kan de lading gelost worden in de daartoe voorziene silo's. De hulpstoffen zoals glijmiddelen, stabilisatoren en kleurstoffen komen als stukgoederen in vaten, dozen, zakken, etc. binnen. De hulpstoffen worden in het laboratorium uitvoerig gecontroleerd op hun specifieke eigenschappen.

In de mengafdeling worden de hulpstoffen in de gewenste samenstelling eerst afgewogen en dan gemengd. Het PVC wordt door een computer uit de hoofdsilo, via een dagsilo en weegautomaat, naar de menger gestuurd en daarmee tevens ook gecontroleerd. Door deze zeer nauwkeurige handelswijze is een continu en homogene grondstofaanvoer bij de extruder verzekerd.Extruder en volglijn
In de extruder wordt onder druk en temperatuur het PVC gesmolten. Door druk en temperatuur wordt nu bereikt dat de atomen uit de verschillende deeltjes zich met elkaar verknopen. Dit totale proces noemt men de gelering. De mate van gelering is bepalend voor de uiteindelijke kwaliteit van het eindproduct. Hierna volgt het extrusie proces dezelfde weg als PE.

De gelering is een zeer belangrijk gegeven en begrijpelijk heeft Pipelife zeer veel aandacht besteed aan dit punt. Machineopbouw en temperatuurinstelling alsmede alle andere parameters van het extrusieproces moeten precies op elkaar afgestemd zijn. De procesparameters worden met een computer bewaakt en bij een geringe afwijking direct gesignaleerd. Aan het eind van de extrusielijn wordt een aantal keer per productie een monster genomen van het afgewerkt product. Dit voor het controleren van de productkenmerken, zoals vastgelegd in de kwaliteitseisen en normen. Ook wordt met eigen ontwikkelde meettechnieken de mate van gelering bepaald.


Op basis van deze gegevens kan Pipelife een product van hoogwaardige kwaliteit garanderen.