afkoppelen van regen- en afvalwater

22 maart 2023 | 4 min lezen

Delen:

Waarom een gescheiden rioolstelsel?

Doordat we in Vlaanderen met veel mensen op een kleine oppervlakte leven, hebben we geen overschot aan water. Om de huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen watertekorten is het van groot belang om het regenwater af te koppelen van het afvalwater.

Water pouring in woman hand on nature background, environment issues
Drenching downpour rain storm water is overflowing off the tile shingle roof - streaming, rushing and splashing out over the overhanging eaves trough aluminum roof gutter system on a suburban residential colonial style house near Rochester, New York State, USA during a torrential mid-summer July downpour.

1. wateroverlast voorkomen

Tijdens de warme zomermaanden ervaren we in Vlaanderen regelmatige zeer felle regebuien - bij bijvoorbeeld zomeronweer. De gemengde riolen dienen dan als buffer om de grote hoeveelheid regenwater op te vangen. Wanneer de rioolbuizen door een teveel aan regenwater dan overlopen, stroomt er regen- en afvalwater op straat. Een probleem dat we met een gescheiden stelsel voorkomen. 

2. schone waterlopen creëren door een gescheiden riolering

Gemengde riolen lopen wel eens over bij felle regenbuien. Als dat gebeurt stroomt het afvalwater niet alleen over op de straten, ook komt er ongezuiverd afvalwater in de Vlaamse waterlopen terecht. Hierdoor verslechtert de waterkwaliteit. Bij een gescheiden stelsel is dit niet het geval.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de VMM - de Vlaamse Milieumaatschappij - deze overstorten nauwlettend in de gaten houdt. Hierdoor proberen ze de impact hiervan te verminderen. 

Rain pond on the site in Bemmel (WBS Netherlands)
 Hydraulic system 500 with water connection from the street

3. een gescheiden riool zorgt voor een efficiëntere waterzuivering

Een ander voordeel van een gescheiden riool is de sterke concentratie van het afvalwater. De waterzuivering van ons vuilwater verloopt energiezuiniger en vooral efficiënter wanneer er minder regenwater mee vermengd is. Het afvalwater wordt getransporteerd naar een groot zuiveringsstation. Hier vindt een proces plaats dat veel energie vergt. Als er heel grote hoeveelheid regenwater het afvalwater verdund, vraagt het zuiveren meer energie, inspanning én tijd. Door een gescheiden riolering kunnen we ons afvalwater dus beter zuiveren en dit heeft zowel economische als ecologische voordelen. 

 

 

4. een gescheiden stelsel: het begin van een hoger grondwaterpeil

Het grondwaterpeil staat volgens grondwaterexpert Marijke Huysmans al een paar jaar te laag in Vlaanderen. Dit heeft verschillende redenen. Bodembedekking is er hier één van. In Vlaanderen ligt er veel asfalt en beton. Hierdoor kan het regenwater op die plaatsen niet doordringen in de bodem en komt het zo via de riolering in de rivieren en uiteindelijk in de zeeën terecht. Dit zorgt ervoor dat we het water dat - normaal gesproken ons grondwaterpeil verhoogt - kwijt zijn. 

Bij een gescheiden riolering kunnen we dit regenwater opvangen, zodat het niet in de zee verdwijnt. Bovendien kunnen we door een afkoppeling van het regenwater, plaatselijk het regenwater laten infiltreren in de bodem waardoor we de grondwatertafel kunnen aanvullen. De kempen is een regio die zich hiertoe perfect leent door zijn waterdoorlatende bodem. Deze bestaat namelijk grotendeels uit zand.  

 

 

Automatische Bewässerung für Golfplätze
Watering in Public Park with Big Tank Sprayer showing Water mist Droplets

5. besparen op de waterfactuur

Regenwater is relatief proper water. Door het regenwater op te vangen, kan je het hergebruiken voor bijvoorbeeld huishoudelijke taken. Denk hierbij aan toiletspoeling, de tuin, de wasmachine en de kuis. Door voor deze zaken zuiver regenwater te gebruiken, bepaaar je zo tot de helft van je drinkwaterverbruik- en factuur. 

Afkoppelen met Pipelife

Bij Pipelife dragen we zorg voor onze huidige en toekomstige generaties. Samen streven we naar de meest duurzame oplossingen voor het gescheiden rioolstelsel. Zo raden we voor het afvalwater aan om gebruik te maken van de grondstof gres. Klik hier voor meer informatie over afvalwaterbeheer.

Voor de afkoppeling van het regenwaterbeheer verkiezen we (gerecycleerd) kunststof. Pipelife biedt oplossingen voor het opvangen, infiltreren, bufferen en transporteren van het regenwaterstelsel. Benieuwd? Klik hier voor meer info over regenwaterbeheer. 

pipelife en steinzeug overview_kera_dura

FAQ's

Product

DWA staat voor droogweerafvoer. In een gemengd rioolstelsel, is dit de inhoud van de riolering bij droog weer. Het gaat hier dus over sterk geconcentreerd afvalwater afkomstig van huishoudens. RWA is de afkorting voor regenwaterafvoer.

Bij een gemengd rioolstelsel worden het afvalwater en het regenwater samen afgevoerd in hetzelfde rioolstelsel. 

Bij een gescheiden rioolstelsel worden het regenwater en het afvalwater apart afgevoerd. 

Ja, in België is het sinds 2011 verplicht om voor nieuwbouwwoningen en grote verbouwingen een aparte riolering te voorzien voor het afvalwater en het regenwater. Voor bestaande woningen is dit pas verplicht van zodra er in jouw straat een gescheiden riolering wordt aangelegd. 

Over het algemeen geldt het volgende uitgangsprincipe voor het opgevangen regenwater (in volgorde van prioriteit):

  1. Hergebruik via regenwaterput: denk aan de tuin, de was en de kuis.
  2. Infiltratie via onverharde oppervlakte op je eigen terrein: door het water plaatselijk te laten infiltreren, komt het in het grondwater terecht. 
  3. Buffering en vertraagd lozen: bij een hevige regenbui wordt het regenwater dan tijdelijk op je eigen terrein opgehouden waardoor de kans op overstromingen vermindert.
  4. Lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) op openbaar domein.

  1. Breng alle leidingen op je terrein goed in kaart inclusief alle afvoeren en verharde oppervlakken. Je kan hiervan best een gedetailleerd rioleringsplan opstellen. 
  2. Overloop de verschillende opties die voor jouw terrein van toepassingen zijn. Hergebruik - infiltratie - buffering of lozing. 
  3. Stel een uitvoeringsplan op met de ontworpen toestand.
  4. Wanneer de rioleringswerken afgerond zijn, dient er nog een verplichte keuring te gebeuren. 

Downloads

Vind hier de meest gevraagde downloads.

Downloads
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Contacteer ons

Heeft u een vraag of een specifiek verzoek? Kies dan een van onderstaande contactmogelijkheden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Terugbellen

Telefoonformulier
We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.
Mailformulier
We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op via e-mail.