altijd AREI-proof met PREFLEX en PREFLEX SAFE

25 mei 2023 | 4 min lezen

Delen:

AREI

In het Arei, boek 1 wordt sinds 1 juni 2020 voor de installaties met voorbedrade flex een belangrijk onderscheid gemaakt tussen installaties verzonken in de muur en installaties in opbouw of in holle wanden. Preflex heeft voor beide installaties de gepaste oplossing: Preflex of Preflex SAFE. Omdat we hierover regelmatig vragen krijgen, zetten we graag nog eens de verschillen op een rij.

Verzonken installatie

In een verzonken installatie waarbij de voorbedrade buizen met een minimale inbouwdiepte van 3cm worden geplaatst, kies je best voor de klassieke Preflex. Deze is beschikbaar in grijze buis met rood of groen lijntje in functie van de diameter van de installatie draad, of in 5 andere kleuren in functie van de categorie low voltage kabel in de buis.

Preflex

Installatie in opbouw of in holle ruimten

Bij opbouwinstallaties of bij plaatsing van voorbedrade buizen in holle wanden of plafonds waar de voorbedrade buizen niet verzonken zijn in een niet-brandbaar materiaal moet je bedrading in de buis minimum CPR-klasse Cca hebben.

In dit geval kan je kiezen tussen:

  • De klassieke Preflex met niet-halogeenvrije kabel, klasse Cca (XVB, SVV) 
  • Preflex SAFE met halogeenvrije kabels of draden die minimaal voldoen aan de CPR-klasse Cca s1a1. Je herkent Preflex SAFE aan de groene buiskleur met een rood of groen lijntje in functie van de diameter van de installatiedraad. 
Preflex_PreflexSafe

Evacuatiewegen en publiek toegankelijke lokalen

In openbare ruimten en publiek toegankelijke zalen die minimum 50 personen kunnen ontvangen, mogen enkel de halogeenvrije leidingen met minimaal CPR klasse Cca s1a1 gebruikt worden.

In dit geval kies je resoluut voor Preflex SAFE met bijvoorbeeld H07Z1-U installatiedraden of XGB-kabel.

Preflex SAFE

in volgende situaties kies je verplicht voor PREFLex SAFE met cca s1a1 draden en kabels:

LowTech, Konzept 2226, Baumschlager Eberle Architekten, Prof. Gerd Jäger, Jaeger,  Perlit, MiWo, Wärmedämmfassade, Stiftung

Evacuatiewegen in bouwwerken

Denk hierbij aan de gemeenschappelijke gangen in appartementsgebouwen.

bijvoorbeeld trappenhallen en gangen met uitzondering van deze gelegen binnen de wooneenheden

Auditorium-Theatre of Illueca. Brick Award 22 Category "Sharing public spaces". Mag�n Arquitectos SLP. Theater view

Lokalen voor het publiek toegankelijk die min. 50 personen kunnen ontvangen

In deze categorie vallen typisch ook zorgcentra (ziekenhuizen, woonzorgcentra, crèches...)

bijvoorbeeld zalen voor seminaries, sporthallen, schouwspelzalen ...

Conclusie

Het komt er dus op neer dat in alle residentiële installaties, waarbij de voorbedrade buizen geplaatst worden met een minimale inbouwdiepte van 3cm Preflex ‘The Original’ de meest gepaste oplossing is. Preflex ‘The Original’ komt in 7 verschillende kleuren zodat je gemakkelijk het juiste product herkent. 

LET OP! Uitzondering geldt wanneer er meer dan 3m Preflex vrij geïnstalleerd wordt. In dat geval is Preflex SAFE of Preflex met XVB de enige juiste oplossing.

Voor installaties in opbouw of in holle ruimten is steeds CPR-klasse Cca verplicht voor de kabels in de buis. Voor installatiekabels kan je kiezen voor Preflex met XVB-kabel. Voor installatiedraden is Preflex SAFE met halogeenvrije H07Z1-U bedrading de juiste oplossing. 

Handig overzicht

Heb je graag een geheugensteuntje op zak? Wij hebben alles op een rijtje gezet in een handig overzicht. Download het hier.

AREI Preflex schema NL

Meer info over Preflex SAFE

Preflex H07V-U 3G2,5 Y/G BL BR +  2 x 1,5 B/R B/I -Eca NL

Meer info over Preflex

Preflex color

Meer info gekleurde Preflex

In detail

Wat schrijft het AREI nu precies voor en wat betekent dat voor jouw materiaalkeuze? Het AREI, Boek 1, is in pfd-formaat beschikbaar op de website van de FOD Economie. Wij gaan hieronder alvast in op wat u als Preflex-installateur moet weten! We beginnen met onderafdeling 5.2.7.2. en 5.2.7.3. 

Deze afdeling is niet van toepassing omdat installatiedraden in voorbedrade Preflex buizen in de categorie 'in bundel' vallen. 

Algemeen Reglement op de elektrische installaties Boek 1 16.08.2022
Afdeling 5.2.7. Keuze en gebruik ter beperking van de brandverspreiding

Onderafdeling 5.2.7.2. Afzonderlijk geïnstalleerde geïsoleerde geleiders en kabels
[…]

Onderafdeling 5.2.7.3. In bundel of in laag geïnstalleerde geïsoleerde geleiders en kabels
De in bundel of in laag geïnstalleerde geïsoleerde geleiders en kabels hebben ten minste het kenmerk F2 of ten minste de klasse Cca (zie karakteristieken en klassen in onderafdeling 4.3.3.4.). Dit voorschrift is onafhankelijk van de afstand waarover de geïsoleerde geleiders en kabels effectief in bundel of in laag geïnstalleerd zijn.
Dit voorschrift is niet van toepassing op:

1. de geïsoleerde geleiders en kabels die zijn geïnstalleerd gebruik makend van een materiaal (bv. omhuld, bedekt, …) dat aan deze geïsoleerde geleiders en kabels ten minste een kenmerk equivalent aan F2 of de klasse C of CL (zie karakteristieken en klassen in onderafdeling 4.3.3.4.) verleent;
2. de interne bekabeling in een schakel- en verdeelbord, voor zover deze ten minste het kenmerk F1 of ten minste de klasse Eca heeft;
3. […]

Tot zover zegt afdeling 5.2.7.3. van het AREI dat de draden en kabels in voorbedrade buizen minstens aan de CPR-klasse Cca moet voldoen. Maar, verderop in deze alinea, lezen we dat:

'De geïsoleerde geleiders en kabels die niet bestaan met het kenmerk F2 of ten minste de klasse Cca moeten hetzij in overeenstemming met de punt 3. Van de uitzonderingen vermeld in onderafdeling 5.2.7.1. hetzij in overeenstemming met de punt 1. Van de uitzonderingen vermeld in de vorige alinea, geïnstalleerd worden.'  

Zijn de kabels niet Cca, dan moeten we dus verder kijken naar de onderafdeling 5.2.7.1.

Onderafdeling 5.2.7.1. Algemeenheden
Moeten niet aan de eisen van de onderafdelingen 5.2.7.2. en 5.2.7.3. beantwoorden:
[…]
3. voor de geïsoleerde geleiders en kabels die zijn geïnstalleerd (afzonderlijk of in bundel/laag) met de volgende plaatsingswijzen:

- de geïsoleerde geleiders in buizen die in een onbrandbare bekleding met een minimale diepte van 3 cm zijn verzonken;
- de kabels, al dan niet in buis, die in een onbrandbare bekleding met een minimale diepte van 3 cm zijn verzonken;
- […]

de uiteinden van:

- […]
- kabels, al dan niet in buis, die in een onbrandbare bekleding met een minimale inbouwdiepte van 3 cm zijn verzonken, of
- geïsoleerde geleiders in een buis die in een onbrandbare bekleding met een minimale inbouwdiepte van 3 cm zijn verzonken, aangebracht in openlucht of in opbouw, voor zover de lengte van deze uiteinden 3 m niet overschrijdt en zij geplaatst zijn in een omgeving met normaal brandgevaar.
- […]


Aha! In heel veel gevallen, blijkt het standaard Preflex assortiment met Eca-bekabeling wel te volstaan. Eigenlijk in alle residentiële installaties, waarbij de voorbedrade buizen geplaatst worden met een minimale inbouwdiepte van 3cm. In opbouw mag je tot maximaal 3m Preflex buizen met Eca-bekabeling plaatsen. 

Voor installaties in opbouw of in holle ruimten is CPR-klasse Cca verplicht. Voor installatiekabels kan je kiezen voor Preflex met XVB-kabel (Cca) in een grijze buis met een groen of rood lijntje, in functie van de kabelsectie. Voor installatiedraden ben je verplicht Preflex SAFE te gebruiken met halogeenvrije H07Z1-U (Cca), om je installatie volgens de regels van het AREI uit te voeren. Preflex SAFE met LS0H installatiedraden komen in een groene buis met een groen of rood lijntje, in functie van de draadsectie.

 

Tot zover wat we moeten weten voor residentiële installatie. We kijken nog even verder naar wat het AREI voorschrijft voor commerciële of tertiaire installaties waar de brandveiligheid typisch nog hogere prioriteit krijgt. Hiervoor gaan we naar de Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen Brand. 

Onderafdeling 4.3.3.7. Bijzondere beschermingsmaatregelen tegen brand

a. Vorming van rook bij brand

Het gebruik van geïsoleerde geleiders en energiekabels met de kenmerken SA en SD of met de aanvullende verklaringen a1 en s1 is verplicht voor de ruimten bedoeld in tabel 4.10.

De kabels van de stekerbare installaties (systemen van toestelverbindingsstopcontacten voor vaste aansluitingen) en de kabels ten behoeve van communicatie en informatietechnologie, van signalisatie of bediening moeten aan deze bepaling voldoen.

 

In bepaalde gevallen moeten de in bundel geïnstalleerde leidingen niet alleen aan de CPR klasse Cca voldoen, maar ook aan de CPR subklasse s1a1. Deze subklasse geeft aan dat de bedrading halogeenvrij en low smoke is. Dit betekent dat de leidingen bij verbranding minder rookontwikkeling veroorzaken en dat de toxiciteit van de rook beperkt is.

In de ruimten die in het AREI gespecifieerd zijn in tabel 4.10., moet je als installateur verplicht voor Preflex SAFE met Cca s1a1 draden en kabels kiezen:

 - Evacuatiewegen in bouwwerken (bijvoorbeeld trappenhallen en gangen) met uitzondering van deze gelegen binnen de wooneenheden

Denk hierbij aan de gemeenschappelijke gangen in appartementsgebouwen.   

- Lokalen voor het publiek toegankelijk die minimum 50 personen kunnen ontvangen (zalen voor seminaries, sporthallen, schouwspelzalen ...)

In deze categorie vallen typisch ook zorgcentra (ziekenhuizen, woonzorgcentra, crèches…)

- Tunnels beschouwd als bouwkundige kunstwerken

 


Heb je nog vragen?

Laat het ons weten via het contactformulier! Eén van onze productspecialisten zal je snel contacteren!

Terugbellen

Downloads

Vind hier de meest gevraagde downloads.

Downloads
Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Contacteer ons

Heeft u een vraag of een specifiek verzoek? Kies dan een van onderstaande contactmogelijkheden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Terugbellen

Telefoonformulier
We nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.
Mailformulier
We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op via e-mail.