Choose your region
Contact · Languages: NL | FR
Menu

SpaRc Infiltratiebox

Door de steeds toenemende bebouwing, en het aanleggen van de daar bijhorende wegen, blijven er steeds minder groene gebieden over waar het hemelwater vrij in de grond kan lopen.
We willen dat het regenwater zo snel mogelijk wordt afgevoerd via de riolering. Dit heeft als gevolg dat het grondwaterpeil daalt en de grond geleidelijk uitdroogt.
Het komt ook steeds meer voor, dat door extreme piekbuien wateroverlast optreedt en dat overvolle riolen overlopen en het vervuild afvalwater in rivieren en open water terecht komt. De schade aan de natuur door wateroverlast neemt steeds meer toe.

Door het afvoeren van regenwater komt relatief schoon water in de riolering terecht. Het afvalwater in de riolering wordt hierdoor extra verdund waardoor de waterzuiveringsstations niet optimaal kunnen werken.

Vanwege de overheid volgen steeds meer voorschriften om regenwater te scheiden van het afvalwater. Er zijn de Europese richtlijnen, de richtlijnen van Vlarem I en II, en de Aanvullingen voor de Code van goede praktijk voor de aanleg van rioleringen.

Pipelife heeft hiervoor recent de SpaRc® infiltratiebox ontworpen. Deze unit is een samensmelting van de kwaliteitseisen uit de markt en de voordelen van alle reeds bestaande systemen.

De SpaRc® infiltratiebox laat het hemelwater niet afvoeren op de traditionele manier, via de riolering, maar houdt de natuurlijke grondwaterstand in balans door infiltratie. De SpaRc® infiltratiebox slaat overtollig hemelwater op en geeft dit vervolgens geleidelijk af aan de bodem door middel van vertraagd insijpelen.
De ter plaatse ingegraven SpaRc® infiltratieboxen vormen een zodanige buffer, dat de eerste piek van het vallende hemelwater daarin wordt opgeslagen. Het water wordt opgeslagen daar waar het valt. Zo worden de de riool- en afvoerleidingen niet bovenmatig belast, waardoor geen schadelijk riool overstort plaatsvindt.

Uiteraard kan men ook opteren voor het opvangen van het hemelwater in een regenwatertank en dit water gebruiken voor huishoudelijk gebruikt waarvoor geen drinkwater vereist is zoals bij toiletten en wasmachines. De SpaRc® infiltratiebox kan dan voorzien worden als overstort bij piekbuien.

Eigenschappen

  • Grondstof : Polypropyleen
  • Kleur: Groen RAL 6024
  • Formaat : L: 1200 mm x B: 600 mm x H: 300 m
  • Volume: 0.216 m³
  • Opslagcapaciteit: 95,5% = 0.206 m³

 

Voordelen

  • Inspectie mogelijk 2 x horizontaal, 1 x verticaal
  • Efficiënt gebruik van materiaal: enkel bodemplaat onderaan
  • Blok kan gehalveerd worden, dit is speciaal bedoeld om in verband te kunnen stapelen
  • Buisaansluiting Ø 110 -160 mm aan alle zijden mogelijk
  • Strategisch geplaatste verticale binnensteunen => hogere weerstand tegen verticale en horizontale druk


Infiltratieriool

Men kan ook kiezen voor het gebruik van infiltratierioleringen. Dit zijn gesleufde rioleringsbuizen al dan niet omwikkeld met geotextiel.


Pipelife Belgium kan deze IT-riool aanbieden in PVC of PP (polypropyleen).