Choose your region
Contact · Languages: NL | FR
Menu

Infiltratie

Een goed instrument om regenwater af te koppelen van het rioolstelsel is infiltratie. Bij infiltratie wordt regenwater dat op het verharde oppervlak valt, op de normale wijze afgevoerd via een buizenstelsel naar een infiltratievoorziening. De infiltratievoorziening geeft het regenwater geleidelijk af aan de omliggende grond. Naast het infiltreren heeft de voorziening ook een bergende functie om bij hevige regenval het toestromende regenwater tijdelijk te kunnen opvangen.

 

Indien men wil overgaan tot het infiltreren van regenwater, is een goede projectvoorbereiding van groot belang. Meest belangrijke factor om te bepalen of een gebied geschikt is voor infiltratie is de doorlaatbaarheid van de grond (k-waarde). Deze dient groter te zijn dan 1m/dag. Daarnaast is het gebruik van het oppervlak van belang. De kwaliteit van het te infiltreren regenwater moet aan bepaalde eisen voldoen. Zo is niet het regenwater van elk oppervlak geschikt om te infiltreren (bv. doorgaande wegen).

 

De meest logische infiltratievoorziening is het vervangen van de regenwaterafvoerbuis door een "lekke" buis. Hierdoor kan met eenzelfde systeemopbouw eenvoudig worden geïnfiltreerd. Hiervoor heeft Pipelife de SPARC IT-riool beschikbaar.

 

father_and_son