Choose your region
Contact · Languages: NL | FR
Menu

Drainage

Drainage is het afvoeren van overtollig grondwater naar een verder gelegen punt (gracht, bekken, RWA-riool, ...). Let wel: men mag drainagebuizen niet verwarren met IT-riolen (Infiltratie en Transport). Deze laatste worden gebruikt in de straatriolering.

U vindt bij ons de geribbelde PVC drainagebuis Drainflex. Het Drainflexsysteem vindt zijn toepassing in verschillende applicaties zoals:

 • het voorkomen van wateroverlast op landbouwgronden 
 • het draineren van sportvelden, industrie- en bouwterreinen 
 • berm- en wegdrainage 
 • verbetering van de bodemstructuur 
 • grondwaterstandbeheersing 
 • bodemsaneringen 


Dankzij zijn vormgeving en zijn grondstof wordt Drainflex gekenmerkt door:

 • een hoge weerstand tegen afplatting 
 • goede mechanische eigenschappen 
 • een hoge trekvastheid 
 • een gering gewicht 
 • lange levensduur 


De perforaties liggen in het dal van het ribbelprofiel wat ervoor zorgt dat zijn drainerende eigenschappen uitstekend zijn. Men heeft een gunstige instroming en slechts een gering risico op dichtslibbing.

Het Drainflex systeem kan uitgevoerd worden met verschillende ommantelingen (PS, kokos en PP).Hierdoor wordt het inspoelen van bodemdeeltjes tegengegaan, de toestroming en de waterafvoer verbeterd en de kans op beschadigingen tijdens transport en aanleg verkleind. De grondsoort en het toepassingsgebied zijn bepalend voor het type omwikkkeling.

Voor het systeem zijn verscheidene hulpstukken beschikbaar.

Drainflex

Het Drainflex®-systeem van Pipelife heeft uitstekende drainerende kenmerken en biedt een complete oplossing.
coco-detail

Natudrain - NIEUW!!!

Natudrain® is een compleet "groen" drainageprogramma van buis en hulpstukken.

Drainflex-polyestervlies