Choose your region
Contact · Languages: NL | FR
Menu

Drainflex

Drainflex is de handelsnaam van de geribbelde drainagebuis van Pipelife. Het Drainflex®-systeem heeft uitstekende drainerende kenmerken en biedt een complete oplossing. De buizen zijn zeer flexibel en geel van kleur. De vele duizenden kilometers ervaring staan borg voor de hoge kwaliteit.

Drainflex kan met of zonder perforaties in diverse diameters worden geleverd. Er zijn verschillende types van ommanteling mogelijk:

 • polyestervlies
 • coco
 • PP

 

Drainflex systemen worden o.a. toegepast voor:

 • het voorkomen van wateroverlast op landbouwgronden
 • het draineren/infiltreren van sportvelden, industrie- en bouwterreinen
 • berm- en wegdrainage
 • verbetering van de bodemstructuur
 • bodemsaneringen
 • grondwaterstandbeheersing

Eigenschappen

Drainflex wordt gekenmerkt door:

 • een hoge weerstand tegen afplatting
 • goede mechanische eigenschappen
 • een hoge trekvastheid
 • een gering gewicht


Dit is te danken aan de zeer specifieke combinatie van profilering en wanddikte. De hoge kwaliteit van het buismateriaal geeft een lange levensduur van Drainflex mogelijk.

De drainerende eigenschappen van Drainflex-buizen zijn uitstekend. De perforaties liggen in het dal van het ribbelprofiel. Op deze manier ontstaat er een gunstige instroming en is het gevaar van dichtslibben gering. De afvoercapaciteit is hoog.

Drainflex wordt geleverd op rollen van grote lengte. Het aantal verbindingen is daardoor beperkt en de buis kan snel worden gelegd.

Normen

NEN 7036, 7047, 7048, 7080 en 7090

BRL's K423/01, 425/01 en 426/01

Op basis van een groot aantal normen en beoordelingsrichtlijnen is voor diverse producten, in de diameters tot en met 100mm, het KOMO-keur verkregen. Dit zijn NEN 7036. Voor de diameters 125, 160 en 200mm wordt de Duitse norm gehanteerd. (DIN 1187)

Ommanteling

De ommanteling heeft een filterende werking en vergroot de omtrek van de buis. Hierdoor wordt het inspoelen van bodemdeeltjes tegengegaan, de toestroming en de waterafvoer verbeterd en de kans op beschadigingen tijdens transport en aanleg verkleind. De grondsoort en het toepassingsgebied zijn bepalend voor de keuze van een bepaald type ommanteling.

o(90) - Waarde

De karakteristieke poriëngrootte, de o(90) waarde of o(90) getal, geeft de mate van dichtheid weer van een omhullingsmateriaal met betrekking tot de inspoeling van gronddeeltjes.

Drainflex-naakt