Choose your region
Contact · Languages: NL | FR
Menu

Producten Overzicht

Buitenriolering

De openbare riolering of straatriool is een gekende en gekwelde materie.

Binnenriolering

Pipelife Belgium nv is historisch gezien steeds een belangrijke, zoniet de belangrijkste, speler op gebied van sanitaire afvoerleidingsystemen.

Regenwaterrecuperatie

Regenwater wint meer en meer aan belang in onze samenleving.

Drainage

Drainage is het afvoeren van overtollig grondwater naar een verder gelegen punt (gracht, bekken, RWA-riool, ...).
drukleidingen-algemeen

Drukleidingen

Onder drukleidingen verstaan we voornamelijk leidingen die hun toepassing vinden in het transport van gas en (drink)water.
drukleidingen-algemeen

Kabelbescherming

Om kabels goed te kunnen beschermen in de grond, biedt Pipelife Belgium kabelflex aan.
Koker-krat

Kokerbuizen

HDPE buizen voor gestuurde boringen.

pipelife_flags